GLA'YA HOŞGELDİNİZ


Takım ruhu ile sonsuza kadar beraber büyüyoruz.

Marka Danışmanlığı


Marka inşası, müşterilerin ve müşteri adaylarının marka, ürün ve hizmetler hakkındaki algısını iyileştirmek amacıyla gerçekleşen stratejik olarak tasarlanmış bir süreçtir. Bu süreçte hedef kitleyle temas etmek, güveni sağlamak ve diyaloğu sürdürülebilir kılmak için çok farklı pazarlama kanallarından istifade edilir.

Marka kimliği, müşterilerinizin markanızı algılamasını istediğiniz şekilde algılanmasını sağlar. Markanızın değerlerini ve marka kişiliğinizi resmeder. Kuvvetli bir marka kimliği müşterilerinizin ve çalışanlarınızın marka sadakatini de kuvvetlendirir.

Marka kimliğinizin somut tarafını logo, slogan, isim, renkler, semboller ve buna benzer her türlü tasarım ve fikir oluşturur. Marka kimliğinin inşa sürecinde B4Mind olarak markaların potansiyellerini keşfetmesini , dikkate değer olmalarını isteriz.

Proje Konsept Geliştirme


Sektördeki rekabeti oldukça iyi bilen GLA, yaratıcı ve yenilikçi ekibi ile hem yurtiçi hem yurtdışına yönelik kapsamlı araştırmalar yaparak, markanızın ön plana çıkması için Proje Geliştirme hizmeti de sunuyor.

Sektördeki rekabeti oldukça iyi bilen, yaratıcı ve yenilikçi ekibi ile hem yurtiçi hem yurtdışına yönelik kapsamlı araştırmalar yaparak, markanızın ön plana çıkması için Proje Geliştirme hizmeti de sunuyor. AVM projesinin sağladığı ve sağlayabileceği faydalardan, proje çevresinde yer alan rekabet koşullarına, müşteri profili ve harcama potansiyeline kadar çeşitli alanlarda fikirler üreten GLA, bir AVM projesinde olmazsa olmazları sizin için derleyip planlıyor, konseptleştirerek hayata geçiriyor.

Kiralama


Hazırlık aşamasında veya hayata geçmiş AVM projeleri için AVM Kiralama hizmetlerini de bünyesinde barındıran GLA, projelerin tüm detaylarına yönelik bütünleşik çözümler sunuyor.

Mağaza Karması, Kiralama Planı, Proje Lansmanı ve Kiralama Süreci’ne yönelik tüm aşamalarda hizmet veren GLA, sektörden gelebilecek tüm talepleri öngörerek, potansiyel kiracıların belirlenmesinden, proje ve yatırımcıları tanıtmaya yönelik basın toplantılarının organize edilmesine kadar her şeyi, profesyonel ekibi ile çözüme ulaştırıyor.

 

Finans Yönetimi


Finans Yönetimi hizmeti dahilinde, Sözleşme Yönetimi, Kira Yönetimi, Ortak Gider Yönetimi, Tahsilat Yönetimi ve Muhasebe Yönetimi hizmetlerini tek çatı altında sunan GLA, bir AVM’nin ihtiyacı olabilecek tüm yönetim mekanizmasını sizin için oluşturuyor.